Extra Mural | Buitemuurs

IMGP2482Kliek vir Afrikaans

Formal:
(During school hours or after school by professional people @ a cost)
– Horse riding
– Music lessons
–┬áKarate lessons
– Drama club
– Playball

Informal:
(During school hours, for free, by teachers)
– Eisteddfod- poems and art
– Choir
– Netball
– HandballIMGP2718
– Athletics
– Soccer
– Cricket
– Action games
– Music appreciation

General:
– Entrepreneurs’ day every Friday
– Assembly every Monday / Friday
– Computer classes
– Outings
– School camp
–┬áMatric dinner
– Carnival
– Golf day
– Annual Prize-giving event
– Tuck shop
– Prefects

Aftercare:
– Privately run – R950 per month x 11 months
– From 13:00 to 17:30
– Help with homework

 

Professional care:
– Psychologist (For parents’ own account)
– Speech therapist (For parents’ own account)
– Occupational therapist (For parents’ own account)
– Clinic / Pharmacy

<———>

Formeel
(Tydens skoolure of na skool deur professionele persone @ betaling)
– Perdry
– Musieklesse
– Sanglesse
– Dramaklub
–┬áKarateklub
– Playball

-Kuns – skilder

Informeel
(Gedurende skoolure, gratis, deur onderwysers)
– Eisteddfod – voordrag en kunsIMGP2350
– Koor
– Netbal
– Handbal
– Atletiek
– Sokker
– Krieket-
– Bondelsport
– Musiekwaardering

Algemeen
– Entrepreneursdag – elke Vrydag
– Saalbyeenkoms – elke Maandag / Vrydag
– Rekenaarklasse gedurende skoolure
– Uitstappies
– Skoolkamp
– Senior bal/dans
– Karnaval
– Gholfdag
– Jaarlikse prysuitdeling
– Snoepie
– Prefekte

Nasorg
– Privaat bestuur – R950 per maand x 11 maande
– Vanaf 13:00 tot 17:30
– Hulp met huiswerk

Professionele sorgIMGP2340
– Sielkundige (Vir ouers se eie rekening)
– Spraakterapeut (Vir ouers se eie rekening)
– Arbeidsterapeut (Vir ouers se eie rekening)
– Kliniek / Apteek