About Us | Meer oor ons

IMGP2318Kliek vir Afrikaans

Vision
We strive to be a dynamic school where staff and learners will be so happy that they would want to work together to be able to grow and function to their full potential.

Mission
We would like every child in this school to excel on his/her own level. To achieve this, every child must be happy and every parent, teacher and child must be friendly, honest and sincere with one another when working together as a team to meet the future positively and full of courage.

Symbols
Squirrel: Hard-working, Purposefulness, Diligence

Dunatos
Translated from Greek, Dunatos means “It is possible”

Motto
“ I know I can”
With the right attitude, everybody can find a place in the sun.

History
On 1 January 2001 Mrs. D. Stroebel & Mrs. M. Stander started the school.

With a humble beginning in the Sunday school classes of the Bellville Riebeeck Dutch Reformed Church, we started with only 10 learners on the first day.

IMGP2160On 3 April 2001 inauguration was done by Mr Jimmy Mouton, a former school inspector.

Registration at the Department of Education was done during August 2001.
WCED no. 13 / 3 / 1 / 182

NPO no : 115 – 787

School anthem (Retief Loubser & Susan van Zyl)
I know I can
For in God’s plan
Dunatos is the place
Where I shall grow in grace

En in ons werk en handel
sal ons op Sy weg wandel
tot ere van Gods naam
Hier streef ons almal saam.

Die eekhoring se reël
vir kinders en personeel
wat saam werk as ‘n span
Ek weet, ek weet ek kan.

<———>

Visie
Ons streef daarna om ‘n dinamiese skool te wees waar personeel en leerders gelukkig kan saamwerk dat beide tot hul volle potensiaal kan funksioneer en groei.

Missie
Ons wil graag dat elke kind in hierdie skool ‘n uitblinker op sy eie vlak sal wees. Om dit te bereik, moet elke
kind gelukkig wees en moet ouer, onderwyser en kind opreg, eerlik en vriendelik as ‘n span saamwerk om
positief en vol waagmoed die toekoms tegemoet te gaan.

Simbole
Eekhoring: Hardwerkendheid, Doelgerigtheid, Ywerigheid

Dunatos
Uit Grieks vertaal, beteken Dunatos “Dit is moontlik”

Leuse
“Ek weet ek kan”
Met die regte gesindheid kan almal ‘n plekkie in die son vind.

Geskiedenis
Op 1 Januarie 2001 stig Mev. D. Stroebel & Mev. M. Stander die skool.

Met ‘n nederige begin in die Sondagskoolklaskamers van die NG Kerk Bellville-Riebeeck, is daar 10 leerders op die eerste dag.

Op 3 April 2001 word die skool ingehuldig deur Mnr. Jimmy Mouton, ‘n oud-skoolinspekteur.

Registrasie by die Onderwysdepartement gebeur in Augustus 2001.IMGP2161

WKOD no. 13 / 3 / 1 / 182

NPO no : 115 – 787

Skoollied (Retief Loubser en Susan van Zyl)

I know I can
For in God’s plan
Dunatos is the place
Where I shall grow in grace

En in ons werk en handel
sal ons op Sy weg wandel
tot ere van Gods naam
Hier streef ons almal saam.

Die eekhoring se reël
vir kinders en personeel
wat saam werk as ‘n span
Ek weet, ek weet ek kan